Eetgroep weer van start

Elke laatste vrijdag van de maanden september, oktober, november, februari, maart, april en mei  is er in het dorpshuis een gezamenlijke maaltijd. De septembermaaltijd is op 29 september. Per keer graag minimaal drie dagen vooraf even opgeven bij Gré Baalman. We hebben dan een goed overzicht over het aantal mensen … Lees meer

NLD-Tarieven gas en stroom stijgen in 2017 niet

Ondanks stijgende energieprijzen blijven de tarieven van Noordelijk Lokaal Duurzaam per 1 januari 2017 gelijk aan de tarieven van 2016. De tarieven vindt u hier:

tarievenblad-2017-groene-stroom-en-co2-gecompenseerd-gas-1-jaar-vast

tarievenblad-2017-groene-stroom-en-co2-gecompenseerd-gas-variabel-modelcontract

Ieder jaar, per 1 januari, wijzigt de overheid de energiebelasting en de netbeheerder de transport- en netwerkkosten. Als energieleverancier … Lees meer

Zonnepanelenproject krijgt een vervolg

Op 1 november is er een bijeenkomst geweest over een mogelijk initiatief vanuit de coöperatie Pingjum voor en gezamenlijk zonne-energieproject . Er bleek aardig wat belangstelling te zijn en er werd voorlichting gegeven door Simon Visbeek en Klaas Bijlsma namens  Energiewerkplaats Fryslan. De Energiewerkplaats Fryslân ondersteunt en faciliteert  dergelijke initiatieven en zijn … Lees meer

Dinsdag 1 november info-avond zonnepanelen

In heel Nederland komen zonnestroom-projecten van de grond. Naast panelen op eigen dak gaat het om ‘eigen’  panelen op een collectief dak. In Pingjum hebben we zo’n dak gevonden. Wij hebben Simon Visbeek van Us Kooperaasje uitgenodigd om als onafhankelijk deskundige uitleg te komen geven over de mogelijkheden.  Datum: Dinsdag … Lees meer

12 oktober geen ledenbijeenkomst

De eerder aangekondigde ledenbijeenkomst op 12 oktober in het dorpshuis gaat niet door wegens gebrek aan agendapunten.
Wel zal er later in het najaar nog een informatieavond worden georganiseerd over zonnepanelen.

Donderdag 13 oktober eetgroep

Op donderdag 13 oktober beginnen we opnieuw met de eetgroep in het dorpshuis. De andere data deze winter zijn 10 november, 9 februari, 9 maart en 13 april. Het dorpshuis is open vanaf half zes. We eten om half zeven. De kosten zijn 7 euro p.p. (exclusief drinken).
Deze keer staat het eten in het teken van de dorpstuin. De groenten e. d. komen dus regelrecht van de tuin en zijn door medewerkers van de dorpstuin verwerkt tot enkele heerlijke gerechten. Op het menu staan o.a. soep, salade, een … Lees meer

Belangstelling voor zonnepanelen?

Deze week ontvangen alle leden een brief met het aanbod om mee te doen in een zonnepanelen-project. Er worden twee mogelijkheden geboden: 1. collectieve inkoop van zonnepanelen op het eigen dak 2. deelname aan een collectief dak met zonnepanelen op een agrarisch gebouw. Wie hier een paar duizend gulden aan kan … Lees meer

Ledenbijeenkomst 12 oktober

Woensdag 12 oktober houdt Coöperatie Pingjum haar najaarsbijeenkomst voor leden. In het voorjaar vindt altijd de vergadering plaats waarop jaarverslag, financieel verslag, bestuursbenoemingen e.d. worden behandeld. De najaarsvergadering heeft een wat informeler karakter. De vergadering vindt plaats in het dorpshuis en begint om 20.00 uur. Het programma is nog in … Lees meer

Extra inkomsten voor verenigingen

Coöperatie Pingjum kan verenigingen en stichtingen in Pingjum helpen aan vaste jaarlijkse inkomsten, vanaf 45 euro per jaar.
Dit is namelijk het bedrag dat verenigingen, stichtingen en commissies krijgen voor elke klant die ze werven voor de energiecoöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam. Een vereniging die 10 klanten weet te werven … Lees meer

Verslag ledenbijeenkomst 13 mei

De voorjaarsvergadering werd deze keer gecombineerd met de eetgroep en we konden een kleine dertig leden welkom heten.  Enkele leden hadden een maaltijd bereid die bestond uit soepen, salades en brood.
Helaas was het die avond te koud om buiten, met zicht op de dorpstuin nog even na te … Lees meer